Starbucks™ Shared Planet™

Starbucks™ Shared Planet™ is our commitment to do business in ways that are good for people and the planet.

It’s our commitment to purchase only the highest quality, ethically sourced and responsibly grown coffee. To reduce our own environmental footprint and fight climate change. And to give back to the neighbourhoods and communities we’re a part of. Thanks to the customers who buy our coffee, together we are able to make – and make good on – these commitments on a truly global scale.

Odpovědné chování

Vždy jsme se snažili podnikat zodpovědně a chovat se tak, abychom si zasloužili důvěru a úctu našich zákazníků i sousedů – počínaje vytvořením výborného pracovního prostředí a konče tím, že svým zákazníkům nabízíme informace o nutričních hodnotách všech produktů. Starbucks™ Shared Planet™ je programem, který se zaměřuje na klíčové oblasti, na které máme největší vliv – etické zásady, ochrana životního prostředí a spolupráce s okolím.

Společnost Starbucks věří především v důležitost motivace, spolupráce a otevřené komunikace se svými akcionáři. Od roku 2001 se tohoto cíle snažíme dosáhnout mimo jiné pomocí programu Global Responsibility Report, jenž podrobně shrnuje naše snahy o odpovědné podnikání.